Kích hoạt chức năng chống trùng lặp dữ liệu trên Windows 8

Bạn lo lắng về vấn đề không gian lưu trữ? Bạn đã áp dụng nhiều biện pháp (kể cả nén dữ liệu trực tiếp của NTFS) mà vẫn không hiệu quả? Có lẽ công nghệ chống trùng lặp dữ liệu (data deduplication) này thích hợp với bạn, tạo sao lại không thử?

Chức năng này còn rất hiệu quả khi bạn bắt buộc lưu trữ nhiều dữ liệu giống nhau, nhiều bản sao lưu dữ liệu, nhiều phiên bản của cùng 1 tập tin, 1 chương trình…

Lưu ý: công nghệ này không dùng để loại bỏ tập tin trùng lặp, mà dùng để gộp những phần dữ liệu trùng lặp lại, cấu trúc tập tin vẫn được giữ nguyên, nhưng dung lượng thì được giảm. Tại vì một số lý do nào đó bạn phải bắt buộc lưu trữ 1 tập tin nhiều chỗ, hoặc phải lưu trữ nhiều phiên bản của 1 tập tin, nhiều phiên bản sao lưu hệ thống…

Thực ra chức năng chống trùng lặp (data deduplication) này hiện tại chỉ có ở trên Windows Server 2012.

Nhưng nhờ đã có người trên forum My Digital Life trích xuất các gói chức năng cần thiết để có thể cài đặt và kích hoạt chức năng này trên Windows 8.

Đầu tiên, tải tập tin này về, bung ra, rồi dùng Command Prompt hoặc Windows PowerShell (phải mở bằng quyền Administrator) để duyệt tới thư mục vừa mới bung các tập tin kia ra.

Nói sơ về Windows PowerShell là một cửa sổ dòng lệnh nâng cao của Windows tích hợp .Net Framework (tất nhiên là mạnh hơn CMD cũ 🙂 ) có thể toàn quyền truy cập hệ thống. Được Microsoft phát triển và tích hợp vào Windows từ Windows XP SP3.

Windows PowerShell có thể dễ dàng tìm thấy bằng cách gõ “Windows PowerShell” (không có dấu “) vào hộp tìm kiếm ở trong Start menu.

Trở lại vấn đề chính, sau khi duyệt tới thư mục vừa bung các tập tin đã tải về.

Việc đầu tiên là cài các gói chức năng này:

dism /online /add-package /packagepath:Microsoft-Windows-VdsInterop-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.9200.16384.cab /packagepath:Microsoft-Windows-VdsInterop-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~6.2.9200.16384.cab /packagepath:Microsoft-Windows-FileServer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.9200.16384.cab /packagepath:Microsoft-Windows-FileServer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~6.2.9200.16384.cab /packagepath:Microsoft-Windows-Dedup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.9200.16384.cab /packagepath:Microsoft-Windows-Dedup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~6.2.9200.16384.cab

sau đó kích hoạt:

dism /online /enable-feature /featurename:Dedup-Core /all

Sau khi thực hiện xong các bước trên, máy tính của bạn có thể cần được khởi động lại.

Nếu mọi chuyện diễn ra đúng, thì bạn sẽ thấy các chức năng của Windows có thêm 1 mục mới (Data Deduplication)

image[1]

Bây giờ, Windows 8 của bạn đã được kích hoạt chức năng Data Deduplication.

Tiếp theo là phần cấu hình, hơi khó khăn một tí, bởi vì trên Windows Server 2012 nó được thược hiện bằng công cụ giao diện (GUI) Server Manager, nhưng công cụ này không có sẵn trên Windows 8, nên bạn phải cấu hình bằng cách gõ lệnh vào Windows PowerShell (phải được mở bằng quyền Administrator).

Để kích hoạt chức năng này trên ổ đĩa cụ thể nào đó, dùng lệnh (trong ví dụ này là ổ D)

PS C:> Enable-DedupVolume D:

Rồi bắt đầu tối ưu hoá thủ công (chỉ cần thực hiện 1 lần, các lần sau sẽ được thực hiện tự động)

PS C:> Start-DedupJob –Volume D: –Type Optimization

Quan sát quá trình diễn ra:

PS C:> Get-DedupJob

image1[1]

Mặc định, sẽ có 3 lịch trình được tạo sẵn như sau

PS C:> Get-DedupSchedule

image2[1]

Và đây là kết quả của máy mình (trên ổ E):

Trước (trước đó mình cũng đã dùng chức năng nén dữ liệu trực tiếp của NTFS giảm được 10 GB rồi):

before

Sau (thêm 35 GB nữa):

after

Kết quả ở trên một máy khác (trên ổ D):

Trước khi thực hiện tối ưu chống trùng lặp:

image3[1]

Sau 15′ chạy, khoảng được một nữa quá trình:

image4[1]

Chúc các bạn thưởng thức chức năng này 🙂

P/S: đây là một công nghệ mới, hay, nhưng không nên lạm dụng. mình chỉ khuyến cáo áp dụng cho những ổ lưu trữ, không khuyến cáo dùng cho những ổ hay sử dụng vì sẽ làm giảm hiệu suất của máy, và còn nhiều vấn đề khác nữa…

Bài viết này có tham khảo và sử dụng hình ảnh từ: http://weikingteh.wordpress.com/2013/01/15/how-to-enable-data-deduplication-in-windows-8/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s