Thứ tự cài đặt driver được khuyến cáo

Khi cài hệ điều hành cho máy tính, Intel® khuyên cáo thứ tự cài đặt trình điều khiển (driver) và phần mềm như sau:

  1. Gói dịch vụ (Service Pack) và các bản vá lỗi mới nhất từ Mircosoft (ví dụ như Service Pack 3 cho Windows XP),
  2. Intel® Chipset Software Installation Utility,
  3. Microsoft DirectX* 9.0 hoặc mới hơn,
  4. Trình điều khiển video, đồ hoạ (ví dụ Intel® HD Graphics Driver hoặc NVIDIA Geforce),
  5. Intel® Application Accelerator hoặc Intel® Matrix Storage Manager,
  6. Trình điều khiển âm thanh, tiếng động,
  7. Trình điều khiển mạng.

Nguồn: http://www.intel.com/support/graphics/sb/cs-010475.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s